župnik
Janez Avsenik
    Tel: 040/789-435
    e-naslov: zupnija.ig@rkc.si

duhovni pomočnik
    Anton Košir SDB
   Tel: 040/263-547
    e-naslov: anton.kosir@salve.si

Marijina hiša
Visoko 121, 1292 Ig
Tel.: 01/366 31 58, 068/154-017
E-naslov: svetisce.kraljicemiru@gmail.com

Dom na Kureščku:
    Cvetka Kalan
    Tel: 041/620-875

Za prejem novic o dogodkih in srečanjih, se lahko naročite na obvestila.